Bądź na bieżąco! Zapraszamy do polubienia naszego szkolnego Facebooka.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Nauczanie Zdalne

Nauczanie Zdalne

Drodzy Rodzice!

            20 marca 2020 r. Minister Edukacji Narodowej  p. Dariusz Piontkowski wydał rozporządzenie, regulujące możliwość kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nowe przepisy będą obowiązywały, jak na razie, od 25 marca
2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

W odpowiedzi na to rozporządzenie, Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 4 w Radlinie
wraz z nauczycielami opracowała sposób kształcenia uczniów w tym  czasie. Mając do dyspozycji narzędzie dziennika elektronicznego LIBRUS , postanowiliśmy wykorzystać jego zasoby i stworzyć możliwość realizacji podstaw programowych wszystkich przedmiotów. Będzie to wymagało od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Proszę zatem o wyrozumiałość i cierpliwość. Zdaję sobie sprawę z tego, ile trudu wkładają Państwo w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z Was łączy swoją pracę zawodową z koniecznością wsparcia dzieci w zdalnej nauce. W trosce o Państwa potrzeby, ale przede wszystkim o potrzeby naszych Uczniów, z dniem 26 marca 2020 r. rozpoczniemy usystematyzowaną formę kształcenia na odległość. W tym celu konieczne jest z Państwa strony:

  1. Codzienne logowanie się ucznia (w klasach I-III rodzica) do dziennika LIBRUS.
  2. Sprawdzenie planu na dany dzień (przypisany on jest od 26 marca poszczególnym klasom). Treści z danych przedmiotów dla poszczególnych uczniów będą  umieszczane codziennie do południa (od 9.00 – 13.00). Nie oznacza to jednak, że wszyscy uczniowie muszą w tym samym czasie wykonywać zlecone im zadania. Proszę tak rozplanować czas korzystania z komputera w domu, aby każdy, w ciągu całego dnia, mógł z niego skorzystać zgodnie z wyznaczonymi mu przedmiotami.
  3. Wykonanie poleceń zadanych przez prowadzącego we wskazanym przez niego czasie (czas będzie dostosowany do optymalnych możliwości uczniów).
  4. Bieżące komunikowanie się z wychowawcą klasy, którego rolą jest koordynowanie kształcenia na odległość w klasie, której jest wychowawcą.
  5. Wyjaśnianie wszelkich wątpliwości i uwag związanych z treścią zadań z danego przedmiotu z nauczycielem uczącym (poprzez widomości LIBRUS lub e-mail podany przez nauczyciela).

 

Swoją pracę świadczyć będą również nauczyciele wspomagający, pedagog, logopeda, bibliotekarz i nauczyciele świetlicy, którzy będą na bieżąco wspierać uczniów w realizacji podstawy programowej oraz służyć swoim wsparciem.

 

Proszę o komunikowanie się z nauczycielami głównie przez wiadomości w dzienniku LIBRUS. Wszyscy bowiem są do Państwa dyspozycji w tej formie. Biorąc jednak pod uwagę również to, że nauczyciele także są rodzicami i swoją zdalną pracę na komputerze często muszą dzielić ze współmałżonkiem i dziećmi, proszę o wyrozumiałość i cierpliwość.

 

Wszelkie uwagi (te pozytywne i negatywne) proszę przesyłać do dyrektora szkoły – Małgorzaty Mokrosz również poprzez komunikator LIBRUS lub pod tel. 609006877.

 

Dyrektor szkoły – Małgorzata Mokrosz

Data dodania: 2020-05-17 19:28:48
Data edycji: 2020-05-17 19:30:15
Ilość wyświetleń: 353

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Projekty Unijne

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

"...szkoła musi wyposażyć dziecko w korzenie...

Aby mogło stanąć mocno i rosnąć...

Wyposażyć dziecko w skrzydła...

Aby mogło wznieść się w powietrze.”

J.J. McWhirter
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook