Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Świetlica Szkolna

ŚWIETLICA SZKOLNA

 W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

ZAPRASZA CODZIENNIE OD 7.00 DO 16.15

 

Hasło na ten rok:

CO NAM ROK PRZYNIESIE,

Z NASZĄ SOWĄ W LESIE

CZYLI … NAUKA NIE IDZIE W LAS

 

NASZ FACEBOOK: https://www.facebook.com/swietlicasp4radlin/

 

W świetlicy pracują:

Izabela Hejna – kierownik świetlicy

Agnieszka Kubica i MElwira Grzesik - wychowawcy świetlicy

Świetlica szkolna ma spełniać głównie rolę opiekuńczą i wychowawczą. Oprócz zajęć świetlicowych (których tematykę opracowuje się w rozbiciu na poszczególne tygodnie i miesiące roku szkolnego), uczniowie mogą spędzić czas wolny według własnego uznania, zjeść posiłek czy odrobić lekcje przy wydatnej pomocy nauczyciela-wychowawcy. Zajęcia świetlicowe mają zapewnić dzieciom czas w sposób możliwie interesujący. Poprzez ich organizację pragniemy osiągnąć określone zmiany w zainteresowaniach, postawie i codziennych nawykach wychowanków 

 

Stołówka szkolna proponuje dożywianie uczniów

Przerwy obiadowe dla dzieci szkolnych: 11.30 oraz 12.30

 Cena 1 obiadu dla dzieci szkolnych: 3,00 ZŁ

 

UWAGA! 

PŁATNOŚCI ZA WYŻYWIENIE:

KWOTA ZA OBIADY ZA MIESIĄC WRZESIEŃ ZOSTANIE PODANA  PO 1.10.2019

(dzieci otrzymają kartki z nr konta oraz kwotą do zapłaty).

BARDZO PROSZĘ DOKONYWAĆ WPŁAT ZGODNIE Z PODANĄ KWOTĄ I BEZ ZAOKRĄGLEŃ. NIEDOTRZYMANIE TERMINU WPŁATY BĘDZIE SKUTKOWAŁO SKREŚLENIEM UCZNIA Z LISTY OBIADOWEJ.

 

Płatności proszę dokonywać wyłącznie przelewem.

Szkoła Podstawowa nr 4

70 8436 0003 0000 0026 8055 0001

Mikołowski Bank Spółdzielczy

Krakowska 29, 43-190 Mikołów 

w tytule opłaty należy wpisać :

imię i nazwisko dziecka, SP4 (numer obiadowy) , opłata  za wyżywienie….(miesiąc)

przedszkole: imię i nazwisko dziecka, PP , opłata  za wyżywienie….(miesiąc)

 

UWAGA:

Dzieci po zajęciach dydaktycznych mogą  przebywać w świetlicy, ale potrzebna jest PISEMNA ZGODA rodziców/opiekunów

http://radlin.online/pliki/KARTA ZGLOSZENIA DZIECKA DO SWIETLICY.pdf

 

KIEROWNIK ŚWIETLICY

Izabela Hejna

Data dodania: 2020-05-16 21:56:13
Data edycji: 2020-05-17 19:45:37
Ilość wyświetleń: 97

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

"...szkoła musi wyposażyć dziecko w korzenie...

Aby mogło stanąć mocno i rosnąć...

Wyposażyć dziecko w skrzydła...

Aby mogło wznieść się w powietrze.”

J.J. McWhirter
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook