ZARZĄDZENIA 2012

Zarządzenie 021/20/12 w sprawie powołania komisji kasacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majątku (środków trwałych i wyposażenia) w Szkole Podstawowej Nr 4 w Radlinie

Zarządzenie 021/20/12 w sprawie powołania komisji kasacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majątku (środków trwałych i wyposażenia) w Szkole Podstawowej Nr 4 w Radlinie

Zarządzenie nr 021/1/12

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem przetwarzania danych osobowych w sposób tradycyjny oraz przy użyciu systemu informatycznego (dotyczy wszystkich komputerów i systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe oraz dokumentacji prowadzonej w sposób tradycyjny.

Zarządzenie nr 021/2/12

W sprawie obowiązku elektronicznego wprowadzania ocen i frekwencji uczniów do dziennika elektroncznego "LIBUS"

Zarządzenie nr 021/3/12

Zarządzenie nr 021/3/12 w sprawie: zasad sporządzania, obiegu dokumentów finansowo –księgowych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Radlinie

Zarządzenie nr 021/4/12

Zarządzenie nr 021/4/12 w sprawie: wprowadzenia zasad /polityki/ rachunkowości w Szkole Podstawowej Nr 4 w Radlinie

Zarządzenie nr 021/5/12

Zarządzenie nr 021/5/12 w sprawie: wprowadzenia do realizacji instrukcji inwentaryzacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Radlinie

Zarządzenie nr 021/6/12

Zarządzenie nr 021/6/12 w sprawie powołania zespołów ds. planowania, koordynowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zarządzenie nr 021/7/12

W sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

Zarządzenie nr 021/8/12

Zarządzenie nr 021/8/12 w sprawie przyjęcia Szkolnego Zestawu Podręczników

Zarządzenie nr 021/9/12

Zarządzenie nr 021/9/12 w sprawie zmiany planu finansowego rachunku wydzielonego na rok 2012

Zarządzenie nr 021/10/12

Zarządzenie nr 021/10/12 w sprawie kontroli obiektów należących do szkoły pod kątem bhp

Zarządzenie nr 021/11/12

Zarządzenie nr 021/11/12 dotyczy instrukcji postępowania w przypadku podejrzenia, gdy dziecko jest ofiarą przemocy domowej.

Zarządzenie nr 021/12/12

Zarządzenie nr 021/12/12 w sprawie wprowadzenia procedury dopuszczenia programów nauczania do użytku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 w Radlinie

Zarządzenie nr 021/13/12

Zarządzenie nr 021/13/12 w sprawie dopuszczenia do użytku SZKOLNEGO ZESTAWU PROGRAMÓW NAUCZANIA

Zarządzenie nr 021/14/12

Zarządzenie nr 021/14/12 w sprawie ustalenia stawek żywieniowych w stołówce szkolnej.

Zarządzenie nr 021/15/12

Zarządzenie nr 021/15/12 w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2012/2013

Zarządzenie nr 021/17/12

Zarządzenie nr 021/17/12 w sprawie wprowadzenia regulaminu boisk i placu zabaw

Zarządzenie nr 021/18/12

Zarządzenie nr 021/18/12 w sprawie zmian w planie finsowym rachunku wydzielonego

Zarządzenie nr 021/19/12

Zarządzenie nr 021/19/12 w sprawie ustalenia warunków korzystania z posiłków i opłat za przygotowywanie i wydawanie posiłków w Szkole Podstawowej nr 4 w Radlinie

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
JAKIE ARTYKUŁY CHCIAŁBYŚ CZYTAĆ W \"SZKOLNEJ PLOTCE\"??

SZKOLNE NOWINKI
KĄCIK KULINARNY
ABC ZDROWIA
DOWCIPY I ŻARTY
CIEKAWOSTKI ZE ŚWIATA