WIETLICA

ŚWIETLICA SZKOLNA

 W ROKU SZKOLNYM 2016/17

ZAPRASZA

 

CODZIENNIE OD 6.30 DO 16.30

Hasło na ten rok:

 

„4 PORY ROKU – STEREO I W KOLORZE.”

W świetlicy pracują:

Izabela Hejna – kierownik świetlicy

Agnieszka Kubica  i Izabela Kowalska- wychowawcy świetlicy

 

Świetlica szkolna ma spełniać głównie rolę opiekuńczą i wychowawczą. Oprócz zajęć świetlicowych (których tematykę opracowuje się w rozbiciu na poszczególne tygodnie i miesiące roku szkolnego), uczniowie mogą spędzić czas wolny według własnego uznania, zjeść posiłek czy odrobić lekcje przy wydatnej pomocy nauczyciela-wychowawcy. Zajęcia świetlicowe mają zapewnić dzieciom czas w sposób możliwie interesujący. Poprzez ich organizację pragniemy osiągnąć określone zmiany w zainteresowaniach, postawie i codziennych nawykach wychowanków 

 

Stołówka szkolna proponuje dożywianie uczniów

 

Cena 1 obiadu dla dzieci szkolnych: 2,70 ZŁ

UWAGA!

 

OD LUTEGO 2017 R. ULEGA ZMIANIE SPOSÓB PŁATNOŚCI ZA WYŻYWIENIE.

ZA OBIADY ZA MIESIĄC LUTY WPŁACAMY

OD 1 DO 10  MARCA ( JEST TO TERMIN OSTATECZNY I NIEPRZEKRACZALNY ).

NIEDOTRZYMANIE W/W TERMINU WPŁATY BĘDZIE SKUTKOWAŁO SKREŚLENIM UCZNIA Z LISTY OBIADOWEJ.

KWOTA ZA OBIADY ZA MIESIAC LUTY ZOSTANIE PODANA  1 MARCA (dzieci otrzymają kartki z nr konta oraz kwotą do zapłaty).

BARDZO PROSZĘ DOKONYWAĆ WPŁAT ZGODNIE Z PODANĄ KWOTĄ I BEZ ZAOKRĄGLEŃ.    


Płatności proszę dokonywać wyłącznie przelewem.

Szkoła Podstawowa nr 4

10 8470 0001 2029 0042 2769 0005

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju odz. Radlin

 

w tytule opłaty należy wpisać :

 imię i nazwisko dziecka, SP4 (numer obiadowy) , opłata  za wyżywienie….(miesiąc)

 

UWAGA:

Dzieci po zajęciach dydaktycznych mogą  przebywać w świetlicy, ale potrzebna jest pisemna  za zgoda rodziców/opiekunów (ZAKŁADKA - FORMULARZE DO POBRANIA)

 

 

Prace dzieci oraz zdjęcia z imprez świetlicowych będą na bieżąco publikowane na stronie szkoły, szkolnych blogach oraz na facebooku.

karta_zapisu_dziecka_do_swietlicy.doc

PLAN PRACY SWIETLICY 2016-2017.docx

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
JAKIE ARTYKUŁY CHCIAŁBYŚ CZYTAĆ W \"SZKOLNEJ PLOTCE\"??

SZKOLNE NOWINKI
KĄCIK KULINARNY
ABC ZDROWIA
DOWCIPY I ŻARTY
CIEKAWOSTKI ZE ŚWIATA