DOKUMENTY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2016 - 2020

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2016 - 2020

PROCEDURA ZWALNIANIA NAUCZYCIELI

PROCEDURA ZWALNIANIA NAUCZYCIELI marzec 2013

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI W CZASIE PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH

REGULAMIN PRACY

REGULAMIN PRACY - luty 2013

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA - luty 2013

ZASADY OBROTU UŻYWANYMI PODRĘCZNIKAMI

Zasady obrotu używanymi podręcznikami

ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW

ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RADLINIE ORAZ PROCEDURY POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA UCHYLAJĄCEGO SIĘ OD REALIZOWANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 2016/2017

PROGRAM WYCHOWAWCZY

PROGRAM WYCHOWAWCZY NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
JAKIE ARTYKUŁY CHCIAŁBYŚ CZYTAĆ W \"SZKOLNEJ PLOTCE\"??

SZKOLNE NOWINKI
KĄCIK KULINARNY
ABC ZDROWIA
DOWCIPY I ŻARTY
CIEKAWOSTKI ZE ŚWIATA